Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Expresivita slova v současné češtině :studie lexikologická a stylistickáAutor: Zima Jaroslav
Rok: 1961
NKP-CNB: cnb000517757
OCLC Number: (OCoLC)85336716
OKCZID: 112437712

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZIMA, Jaroslav. Expresivita slova v současné češtině: studie lexikologická a stylistická. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, 139 s. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd, roč. 71, seš. 16.


Anotace

 

Odborná práce propracovává otázku expresívního užití slov, objasňuje jeho vznik a podstatu a zvláštní pozornost věnuje slovní expresivitě v češtině, zejména v díle Vladislava Vančury

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)