Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Neslovesné věty v češtině.Rok: 1931
NKP-CNB: cnb000550344
OKCZID: 111184798

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRÁVNÍČEK, František. Neslovesné věty v češtině. Brno: Filosofická fakulta :, A. Píša [distributor], 1931. 223 s. Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, č. 32.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)