Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin BlahoslavovýchAutor: Urbánek, Rudolf
Rok: 1923
NKP-CNB: cnb000636329
OKCZID: 111322907

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBÁNEK, Rudolf. Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy: příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových. V Brně: Filosofická fakulta, 1923. 56 s. Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně =, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis, č. 1.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)