Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Populační problém velkoměstAutor: Srb, Vladimír
Rok: 1948
NKP-CNB: cnb000671983
OCLC Number: 85428105
OKCZID: 128361669

Citace (dle ČSN ISO 690):
SRB, Vladimír. Populační problém velkoměst. I. vydání. Praha: Václav Petr, 1948. 31-[I] s. Svazky úvah a studií, Čís. 107.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)