Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úkoly naší epidemiologie

Autor: Karel Raška
NKP-CNB: cnb000676601
OKCZID: 128286807


Anotace

 

Poněvadž předpokladem pokroku v lékařství je rychlé uplatňování poznatků věd. výzkumu ve zdravot. praxi, nezabývá se autor abstrakt. problematikou všeobec. a speciál. epidemiologie, nýbrž pokouší se napříkladechněkt.nakažlivýchnemocí o analysu dneš. epid. práce u nás; úkoly z toho vyplývající jsou: úsilí o přerod v myšlení lékařů u nás, nezbytná práce teamová a spolupráce, nutný jednotný zdravotnic. plán, jednot. zdravotnictví.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (18.212.120...)