Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Francouzská mluvnice a cvičebnice

Autor: Ducháček, Otto
Rok: 1957
NKP-CNB: cnb000682058
OCLC Number: (OCoLC)85457753
OKCZID: 111137252

Citace (dle ČSN ISO 690):
DUCHÁČEK, Otto. Francouzská mluvnice a cvičebnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 213 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Vedle obvyklých partií o výslovnosti, pravopise, tvarosloví a skladbě obsahuje mluvnice kapitoly o vzniku slovní zásoby, o tvoření slov a o významosloví. Zvláště podrobně rozpracovává autor sémantiku, přihlížeje přitom k potřebám překladatelů.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.204...)