Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459744 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Botanická mikrotechnika.

Autor: Němec, Bohumil
Rok: 1962
NKP-CNB: cnb000690333
OKCZID: 111634829

Citace (dle ČSN ISO 690):
NĚMEC, Bohumil. Botanická mikrotechnika. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1962, 482 s.


Anotace

 

Všeobecná část příručky popisuje vybavení laboratoře, zhotovování mikroskopických preparátů, vitální barvení, trvalé preparáty a rychlé, cytochemické i histochemické metody. V systematické nalézáme speciální metody pro jednotlivé rostlinné skupiny (baktérie, houby, hlenky, řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty a rostliny semenné).

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.212.120...)