Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

nbn=cnb000714971

NKP-CNB: cnb000714971
OKCZID: 115178425

Citace (dle ČSN ISO 690):
STIBIC, Vladimír. Rozpočetnictví průmyslových podniků: Přehled obecných zásad. 3. vyd. Praha: Tisk. podn.-Prům. služba, organ. a vyd. podn. Ústř. svazu čs. prům., 1949. Kalkulační a účetní poradny, Sv. 12.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.94...)