Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dětská tuberkulosaAutor: Vladimír Vojtek
Rok: 1954
NKP-CNB: cnb000716546
OCLC Number: (OCoLC)85440889
OKCZID: 113545448

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOJTEK, Vladimír. Dětská tuberkulosa. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1954, [v tir. spr.] 1955. 336, [ii] s., [246] s. obr. příl.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

V době, která uplynula od prvého vydání knihy, nastal v oboru dětské tuberkulosy vývoj, který si vyžádal přepracování a doplnění této publikace. Jde tu především o větší uplatnění bronchoskopie, bronchografie a tomografie, antibiotheherapie a chemotherapie. Zdokonalením bakteriologických a virologických diagnostických metod se ukázalo, že mnohá onemocnění, která byla podle klinického obrazu považována za dříve tuberkulosního původu, jsou etiologicky netuberkulosní a mnohé dříve jako tuberkulotoxické stavy diagnostikované případy nemají nic společného s tuberkulosou. Těchto poznatků bylo v novém vydání použito. Byly do něho zařazeny kapitoly o mimoplicní tuberkulose, dále kapitoly o léčení, prevenci a rehabilitaci, bylo změněno rozdělení látky a spis byl přizpůsoben nově přijaté klasifikaci jenotlivých forem plicní tuberkulosy.

Zdroj anotace: NK ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury