Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovo k naší současné poesii

Autor: Machonin, Sergej
Rok: 1955
NKP-CNB: cnb000720707
OCLC Number: (OCoLC)25906405
OKCZID: 111206171

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACHONIN, Sergej. Slovo k naší současné poesii. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1955. 96, [2] s. Knihovnička Varu, Sv. 57.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

"Vydávám tuto práci, která byla přednesena jako hlavní referát na celostátní konferenci Svazu čs. spisovatelů začátkem června 1955. Kromě několika obsahových a stylistických úprav otiskuji text bez podstatnějších změn. Hlavní nedostatek "Slova k naší současné poesii" vidím v tom, že je vlastně jen úvodem k vážnějšímu rozboru specifických otázek poesie, zejména otázek estetických. Těžiště své práce vidím v kapitole o ideovosti a v aplikaci správně a nevulgárně chápaného kriteria ideovosti na současnou poesii. Zdá se mi, že při vší nutné a zákonité rozdílnosti nazírání na poesii musíme se na této základní platformě správně pochopené ideovosti shodnout, chceme-li, aby naše poesie byla poesií socialistickou, poesií, která pomáhá lidem žít a měnit život i sebe v něm."

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)