Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Všeobecná zoologie.

Autor: Breindl, Václav
Rok: 1940
NKP-CNB: cnb000753440
OKCZID: 111545794

Citace (dle ČSN ISO 690):
BREINDL, Václav a Julius KOMÁREK. Všeobecná zoologie. V Praze: Melantrich, 1940. Vysokoškolské rukověti. IV, Řada spisů přírodovědných, sv. 5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)