Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2416200 obálek a 661715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jana Ev. Purkyně Korespondence II.

Autor: Jan Evangelista Purkyně, Jaroslav Jedlička
NKP-CNB: cnb000896684
OKCZID: 114246168

Citace (dle ČSN ISO 690):
PURKYNĚ, Jan Evangelista a Jaroslav JEDLIČKA. Jana Ev. Purkyně Korespondence. Praha: Spolek českých lékařů, 1925, 250 s. Knihovna Lékařských rozhledů, sv. 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)