Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané legislativní a metodické normy k výstavbě soustav vědeckých a technických informací v socialistických státech /

Rok: 1972
NKP-CNB: cnb000925871
OKCZID: 111641118

Citace (dle ČSN ISO 690):
Vybrané legislativní a metodické normy k výstavbě soustav vědeckých a technických informací v socialistických státech. Vyd. 1. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1972. 307 s. Zkušenosti z výstavby zahraničních informačních soustav, č. 1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)