Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699170 obálek a 824897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální pojištění po stránce procesní :Řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém /

Autor: Neubauer, Zdeněk
NKP-CNB: cnb000931100
OCLC Number: 84418880
OKCZID: 128303493

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUBAUER, Zdeněk. Sociální pojištění po stránce procesní: Řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československém. Brno: Barvič & Novotný, 1927. 291 s. Sbírka spisů právnických a národohospodářských, XXXV.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)