Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Recherches dans le domaine du lexique balto-slaveAutor: Václav Machek
NKP-CNB: cnb000948007
OKCZID: 128514078

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACHEK, Václav. Recherches dans le domaine du lexique balto-slave. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, 1934. 95 stran. Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university, číslo 37.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)