Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové z let 1889 až 1905Autor: Březina, Otokar
Rok: [1930]
NKP-CNB: cnb001042476
OKCZID: 111088281

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŘEZINA, Otokar a CHALUPNÝ, Emanuel, ed. Dopisy Otokara Březiny Anně Pammrové z let 1889 až 1905. Praha: Nová říše, [1930]. 224 s., obr. příl.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)