Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2416200 obálek a 661715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Časopisy a kalendáře vydávané Moravsko-slezskou společností pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně =Zeitschriften und Wirtschaftskalender heraugegeben von der Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur un

NKP-CNB: cnb001046003
OCLC Number: 85603766
OKCZID: 128570032

Citace (dle ČSN ISO 690):
Časopisy a kalendáře vydávané Moravsko-slezskou společností pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně =: Zeitschriften und Wirtschaftskalender heraugegeben von der Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur und Landeskunde in Brünn. Praha: ÚVTIZ - Zemědělské muzeum, 1977 (i.e. 1981). 412 s. Prameny a studie, č. 23.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)