Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření: (studie národohospodářská a statistická) = Variation des prix de gros et leur mesure : (Une étude de statistique économique)

Autor: Šauer, Leopold
Rok: 1934
NKP-CNB: cnb001109485
OCLC Number: (OCoLC)33261086
OKCZID: 117706209

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠAUER, Leopold. Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření: (studie národohospodářská a statistická) = Variation des prix de gros et leur mesure : (Une étude de statistique économique). Praha: Orbis, 1934. 188 s. Knihovna Statistického obzoru, sv. 32.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)