Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oheň

Autor: Barbusse, Henri, Jelínek, Hanuš
Rok: 1918
NKP-CNB: cnb001186476
OKCZID: 114080423

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
BARBUSSE, Henri. Oheň. Překlad Hanuš JELÍNEK. 4. vyd. V Praze: F. Topič, [mezi 1918 a 1930]. 2 sv. (198, 208 s.). Topičovy dobré knihy přeložené, 11, 12.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.241...)