Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

LEF : časopis posluchačů LDF MZLU Brno

Rok: 2002-
NKP-CNB: cnb001197108
OKCZID: 110841885

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEF: časopis posluchačů LDF MZLU Brno. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU, 2002-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.60...)