Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172652 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dalimilova kronika: pařížský zlomek latinského překladu v Olomouci

Autor: Hrabová, Libuše, Dalimil, Kalous, Antonín
Rok: 2006
NKP-CNB: cnb001692616
OKCZID: 111057750

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRABOVÁ, Libuše. Dalimilova kronika: pařížský zlomek latinského překladu v Olomouci. Olomouc: Nadační ústav regionální spolupráce, 2006. [21] s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)