Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210899 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vlaštovička : časopis pro partnery a zaměstnance společnosti Lesaffre Česko, a.s. : časopis pre partnerov a zamestnancov spoločnosti Lesaffre Slovensko, a.s.

Rok: 2009
NKP-CNB: cnb001990414
OKCZID: 110842654

Citace (dle ČSN ISO 690):
Vlaštovička: časopis pro partnery a zaměstnance společnosti Lesaffre Česko, a.s. : časopis pre partnerov a zamestnancov spoločnosti Lesaffre Slovensko, a.s. Olomouc :, [Slovensko]: Lessaffre Česko ;, Lesaffre Slovensko, 2009-2016.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.51...)