Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kristina Vavřincovna

Autor: Undset, Sigrid, Pollák, Jan
Rok: 1948
NKP-CNB: cnb002344046
OKCZID: 112123179

Citace (dle ČSN ISO 690):
UNDSET, Sigrid. Kristina Vavřincovna. 3. vyd. Přeložil Jan POLLÁK. Praha: Vyšehrad, 1948. 317 s.Kmen.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)