Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2538959 obálek a 735006 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové selské právo německé

Autor: Miler, Josef
Rok: 1939
NKP-CNB: cnb003045853
OKCZID: 128745929

Citace (dle ČSN ISO 690):
MILER, Josef. Nové selské právo německé. Praha: L. Mazáč, 1939. 187 stran. Knihovna Politika : sbírka spisů politických, hospodářských a sociálních, svazek 13.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.147...)