Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213336 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kanalisování střední Vltavy po stránce technické a technicko-hospodářské

NKP-CNB: cnb003077469
OKCZID: 128040363

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
MÜLLER, Bohuslav. Kanalisování střední Vltavy po stránce technické a technicko-hospodářské. V Českých Budějovicích: nákladem Jednoty Povltavské, 1904. 52 stran, 3 nečíslované listy obrazových příloh.


Digitální objekty

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.24.125...)