Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181730 obálek a 541855 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co vyřeší válka?

Autor: Antonín Malach
NKP-CNB: cnb003083271
OKCZID: 128042228

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALACH, Antonín. Co vyřeší válka?. Brno: Komunitní centrum pro válečné veterány :, Vojenská nemocnice:, Československý legionář - SPIA Czech, z.s., [2018]. 139 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.228.11...)