Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Erb rytíře Karla Františka Edvarda Kořistky (1825-1906)

Autor: Oldřich Pakosta
NKP-CNB: cnb003125048
OKCZID: 128147195

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAKOSTA, Oldřich. Erb rytíře Karla Františka Edvarda Kořistky (1825-1906). 1. vydání. Březová nad Svitavou: město Březová nad Svitavou ve spolupráci se Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2019. 53 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.132...)