Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Skautská prakse /Autor: Fanderlík, Velen
NKP-CNB: cnb003177784
OKCZID: 128378459

Citace (dle ČSN ISO 690):
FANDERLÍK, Velen. Skautská prakse. 6., doplněné vydání. Brno: Klen, 1946. 32 listů. Hoch, č. 1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)