Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii: protokol vědecké konference konané u příležitosti 200. výročí existence oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 1984 v Modré posluchárně v areálu KarolinaAutor: Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii (konference) (1984 : Praha, Česko) a Univerzita Karlova
Rok: 1987
NKP-CNB: cnb003222424
OKCZID: 128437452

Citace (dle ČSN ISO 690):
Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii: protokol vědecké konference konané u příležitosti 200. výročí existence oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 1984 v Modré posluchárně v areálu Karolina. Vydání 1. Praha: Univerzita Karlova, 1987. 218 stran. Knižnice Archivu Univerzity Karlovy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.125...)