Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

GerminalAutor: Zola, Émile
Rok: 1970
NKP-CNB: cnb000495649
OCLC Number: (OCoLC)42126752
OKCZID: 114328917

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZOLA, Émile. Germinal. Překlad Eva OUTRATOVÁ. 1. vyd. v Odeonu. Praha: Odeon, 1970. 462, [2] s. Zola, Émile: Spisy, Sv. 7.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Jedna z nejzdařilejších knih Zolova rozsáhlého románového cyklu, kterým chtěl autor zachytit "přírodopis a sociální historii jedné rodiny za druhého císařství". Román zobrazuje v prostředí severofrancouzského uhelného revíru těžké pracovní podmínky horníků a jejich stávkový boj. O tomto díle, napsaném na základě důkladného studia dokumentů o francouzských hornických stávkách v 19. století, se v doslovu říká: "Germinal tvoří nesporně mezník ve vývoji francouzského románu. Je prvním opravdu velkým uměleckým dílem o tvrdém životě a nerovném boji nové hybné síly nedávných i současných dějin - dělnictva, jež v Germinalu není jen pasívní složkou, jako tomu bylo např. v Zabijáku ... Germinal znamená předěl ve vývoji francouzského románu nejen proto, že je to první román zasvěcený dělnictvu a stávce, ale i tím, že dal přímý podnět k napsání celé řady děl s vyhraněnou sociální tematikou ..."

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.180...)