Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Almanach Výstavy soudobé kultury v Brně 1928Autor: Jelínek, Bedřich J.
Rok: 1928
NKP-CNB: cnb000934478
OCLC Number: (OCoLC)62316799
OKCZID: 111114088

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Bedřich J., ed. Almanach Výstavy soudobé kultury v Brně 1928 =: Ausstellung für zeitgenössische Kultur in der Tschechoslovakei = Exposition de la culture contemporaine en Tchécoslovaquie = Exhibition of contemporary culture in Czechoslovakia. Brno: Národohospodářská propagace Č.S.R., 1928. 108 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)