Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889774 obálek a 872473 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Národní umělec Václav VydraAutor: Träger Josef
Rok: 1951
NKP-CNB: cnb000401907
OCLC Number: (OCoLC)84488346
OKCZID: 112088365
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRÄGER, Josef. Národní umělec Václav Vydra. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1951. 118 s. Knižnice národních umělců československých.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Studie o životě a tvořivosti herce, jemuž jako prvnímu z dramatic. umělců se dostalo pocty titulu národního umělce, sestavená téměř Chronologicky od sběhnutí 17letého Vydry ze studií k divadlu, přes činnost u 12 venkovských společností, k působení u Zöllnera až po léta zralosti v divadle plzeňském, vinohradském a pražském Národním. Jen v ND sehrál Vydra přes 200 rolí, z nichž valná část patří do dějin čes. divadelního výrazu. Ve studii je popsána nejen většina divadel. výkonů, nýbrž je věnována pozornost i iydrovi režiséru, slavnost. řečníku, čtenářt rus. románů a účastníku zájezdu do divadel. Moskvy r. 1934, Vydrovi - málo hrajícímu - ve filmu, Vydrovi v rozhlase V Vydrovi po 2. svět. válce řediteli ND.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)