Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat: Učební text pro zeměd. techn. školy oboru pěstitelsko-chovatelského

Autor: Nejedlý, Josef, Sláma, Karel
Rok: 1961
NKP-CNB: cnb000603085
OCLC Number: (OCoLC)85465467
OKCZID: 111169979

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEJEDLÝ, Josef a Karel SLÁMA. Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat: učební text pro zemědělské technické školy. 1. vyd. Praha: SZN, 1961, 194 s. Zemědělská výroba.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.107...)