Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Adlof, Alois

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Adlof, Alois
Rok: 1861-1927
Oblast působnosti: kazatelé, spisovatelé, překladatelé, redaktoři

Biogr./Hist. údaje: Narozen 16. 8.1861 v Hořicích, zemřel 25.3.1927 v Praze, kazatel Svobodné reformované církve (od roku 1889) a Jednoty českobratrské, působil převážně v Praze, teolog, redaktor časopisů Betanie, Mladý křesťan (1893-1916), Mír, Světlo (1918-1924) a Českobratrská rodina, vydavatel Křesťanského kancionálu (1897), překladatel kancionálových písní a teologických spisů z angličtiny, autor povídek.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Alois Adlof

Alois Adlof (16. srpna 1861 Hořice – 25. března 1927 Praha), jeden z nejvýznamnějších kazatelů Svobodné reformované církve a Jednoty českobratrské. První předseda církve, teolog, redaktor časopisů Betanie, Mladý křesťan, Mír, Světlo a Českobratrská rodina. Dále byl hlavním editorem prvního vydání Křesťanského kancionálu a také autorem překladů mnoha kancionálových písní a protestantských děl z angličtiny.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: