Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bartoš, František Michálek

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Bartoš, František Michálek
Rok: 1889-1972
Oblast působnosti: vysokoškolští učitelé, archiváři, historici

Biogr./Hist. údaje: Narozen 5. 4. 1889 v Rychnově n. Kněžnou, zemřel 12. 5. 1972 v Praze. PhDr., DrSc., profesor církevních dějin na Husově bohoslovecké fakultě, historik české reformace, vydavatel.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

František Michálek Bartoš

Prof. PhDr. František Michálek Bartoš, DrSc. (5. dubna 1889, Rychnov nad Kněžnou – 12. května 1972, Praha) byl český historik, archivář a vysokoškolský pedagog. Po vzoru svého učitele Václava Novotného nalezl uplatnění na poli dějin husitství, kde navázal na Rudolfa Urbánka, a naopak platil za největšího oponenta pojetí husitství, jak ho zastával Josef Pekař. Jeho dílo se vyznačuje širokým záběrem, ale někdy jistou nedůsledností a nesystematičností. Od roku 1931 působil jako řádný profesor církevních dějin na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké, po roce 1950 na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Od 8. ledna 1930 byl mimořádným členem Královské české společnosti nauk, 9. dubna 1946 se stal řádným členem České akademie věd a umění.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: