Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Břicháček, Václav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Břicháček, Václav
Rok: 1930-2010

Biogr./Hist. údaje: Narozen 14.6.1930 v Písku, zemřel 3. 2. 2010 v Praze. Promovaný filosof, psycholog, činný ve skautském hnutí, práce o dětské organizaci Junák, práce z oboru psychologie a pedagogiky volného času.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Václav Břicháček

Doc. PhDr. Václav Břicháček (* 14. června 1930 v Písku – 3. února 2010 v Praze) byl český psycholog. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze, řadu let pracoval v Psychologickém ústavu UK. Až do poloviny roku 2009 byl pedagogem Univerzity Karlovy, v posledním období na Fakultě humanitních studií.Od mládí se angažoval ve skautském hnutí, jeho životní postoje významně ovlivnil filosof Pavel Křivský . Po obnově Junáka v letech 1968–1970 byl jeho místonáčelníkem, po třetí obnově v roce 1989 až do dubna 1992 náčelníkem. Valný sněm Junáka jej dne 25. dubna 1992 jmenoval "v uznání celoživotních zásluh o rozvoj skautingu v České republice" čestným náčelníkem.Až do své smrti působil na řadě skautských kurzů a jeho výchovným působením bylo ovlivněno mnoho set mladých lidí. Je autorem řady knih psychologických i metodických zabývajících se pedagogikou volného času.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: