Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daneš, František

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Daneš, František
Rok: 1919-2015

Biogr./Hist. údaje: Narozen 23. 7. 1919 v Písku, zemřel 19. 3. 2015 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., jazykovědec, literatura z oboru, redaktor.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

František Daneš

Prof. PhDr. František Daneš, DrSc. (* 23. července 1919 Písek), je český jazykovědec. Studium bohemistiky a anglistiky na Filosofické fakultě University Karlovy, přerušené válkou, dokončil v roce 1948, od roku 1962 zde působil jako docent, v roce 1992 byl jmenován profesorem. Už během svého studia, od roku 1947, působil jako vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR, v letech 1965–1970 a 1990–1994 byl jeho ředitelem. V roce 1994, kdy odcházel do důchodu, jej AV ČR vyznamenala Zlatou medailí Josefa Dobrovského. V roce 2010 jej prezident vyznamenal medailí Za zásluhy.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: