Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2311561 obálek a 581971 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Haněl, Jan Miloslav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Haněl, Jan Miloslav
Rok: 1808-1883
Oblast působnosti: poslanci, lékaři

Biogr./Hist. údaje: Narozen 23. 12. 1808 v Křeseticích u Kutné Hory, zemřel 3. 5. 1883 v Třebíči. MUDr., poslanec, osvětový pracovník, časopisecké články, překlad z francouzštiny.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jan Miloslav Haněl

MUDr. Jan Miloslav Haněl (23. prosince 1808 Křesetice – 3. května 1883 Třebíč) byl český lékař a národní buditel.Narodil se v Křeseticích nedaleko Čáslavi jako Jan Hanl, nabýval svého vzdělání postupně v Jičíně (gymnázium) a pak v Praze. Tam roku 1835 vystudoval na lékaře. Hned téhož roku přišel jako mladý lékař pracovat do Třebíče. Stal se městským lékařem. Brzy započal své národně buditelské úsilí. V roce 1844 založil na vlastní náklady český čtenářský spolek. V roce 1861 stál u vzniku třebíčské měšťanské besedy. Protože neměla vlastní prostory a musela si je najímat, byl Jan Miloslav Haněl mezi těmi, kdo se přičinili o postavení Besedního domu na Karlově náměstí, dnes označovaného Národní dům. V něm se měšťanská beseda usídlila roku 1871.Roku 1871 byl zvolen poslancem Zemského sněmu. Na místní úrovni se i přes politické neúspěchy své věci (volby roku 1873 a 1876) roku 1882 nakonec dočkal odstavení německé menšiny od politické moci ve městě. Nová česká samospráva pak ocenila Hanělovy zásluhy tím, že se stal roku 1883 čestným občanem města Třebíče. Jeho jméno v městě Třebíči nese jedna z ulic v části Podklášteří; předtím – než byla asanována – to byla ulice na Horce.Poslední Hanělův politický výrok týkající se Třebíče zněl:

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: