Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Haškovec, Prokop Miroslav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Haškovec, Prokop Miroslav
Rok: 1876-1935

Biogr./Hist. údaje: Narozen 1.2.1876 v Bechyni, zemřel 20.12.1935 v Brně. PhDr., profesor románské filologie, literární historik, překladatel, básník, propagátor česko-francouzských styků.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Prokop Miroslav Haškovec

PhDr. Prokop Miroslav Haškovec (1. února 1876 v Bechyni – 20. prosince 1935 v Brně) byl literární historik, profesor románské filologie, překladatel. Bratr zakladatele československé neurologie profesora Ladislava Haškovce.Po studiu gymnázia v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích absolvoval další studia na Karlově univerzitě (UK) v Praze a na univerzitách v Paříži a v německém Heidelbergu. Jako žák Jana Gebauera, Jana Urbana Jarníka a také Josefa Zubatého na UK se začal zejména zajímat o srovnávací filologii (komparatistiku) a významní pedagogové ještě více podpořili jeho lingvistickou zvídavost.Po studiích nastoupil pedagogickou dráhu jako středoškolský profesor v Pardubicích, Českých Budějovicích a v Praze, kde pak působil (od 1908) jako docent francouzské literatury UK. V roce 1920 přešel jako řádný profesor románské filologie na Masarykovu univerzitu v Brně, v letech 1925–1926 zde byl děkanem filozofické fakulty.Profesor Haškovec byl iniciátor-zakladatel ( v letech 1908–1909) překladatelské skupiny Jihočeská Theléma – kroužku mladých romanistů; publikoval (např. práce Rabelais, studie literárně historická, Byla-li George Sandová v Čechách…); byl také spoluredaktorem či redaktorem a účastnil se bohatého spolkového života; v letech 1918–1921 byl předsedou Cercle francais de Praque a poté v Brně předsedou Alliance Francaise, jako student založil a byl předsedou Českoruského sdružení.Jako badatel, romanista a překladatel se Prokop M. Haškovec zaměřoval zejména na starší francouzskou literaturu; věnoval se i francouzsko-českým literárním a kulturním stykům a za své zásluhy o propagaci kulturních styků byl jmenován rytířem Čestné legie, za svoji činnost v prohlubování a utužování styků také řádem sv. Sávy.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: