Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hering, František Adolf

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Hering, František Adolf
Rok: 1853-1910

Biogr./Hist. údaje: Narozen 3.7.1853 v Karlově u Křivoklátu, zemřel 30.8.1910 v Praze. Dopravní technik, autor cestopisu.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

František Adolf Hering

František Adolf Hering (3. července 1853, Karlov, Rakousko-Uhersko - 30. srpna 1910, Praha, Rakousko-Uhersko) byl český inženýr, ředitel a prokurista Ringhofferových závodů v Praze na Smíchové. Narodil se jako první ze tří sourozenců v osadě Karlov na Křivoklátsku. Karlov je dnes částí obce Roztoky u Křivoklátu. Jeho otec byl (podle tehdejší terminologie) mistr ovčák - vrchnostenský sluha ovčácký na panství Fürstenbergů na zámku Nižbor. V době jeho dospívání se postupně měnil charakter regionu Křivoklátska a i obce Nižbor (tehdy Nová huť) a řada mladých lidí odcházela do rozvíjejícího se Kladna a do Prahy. Nejstaršímu synovi mohla rodina poskytnout vzhledem k jeho nadání potřebné vzdělání. František Adolf Hering většinu aktivního života pak prožil v Praze, a cítil se především Smíchovákem. Ve svém aktivním věku se pohyboval v kruzích vzdělanců, měl dobré vztahy s rodinou barona Ringhoffera, významného podnikatele a politika. Jeho přítelem byl cestovatel Josef Kořenský, a také Vojta Náprstek, znal se i s dalšími významnými osobnostmi z technické, obchodní i kulturní sféry tehdejší společnosti. Na konci 19. století patřil mezi známé pražské sběratele umění. Jeho životní dráha, kterou se sám profesně prezentoval především jako dopravní technik, byla velmi obsáhlá a různorodá. Přes svoje prioritní technické a obchodní zaměření měl velký okruh zájmů. Ve své řídící funkci ve smíchovské firmě dbal na slušné vztahy k zaměstnancům a dělníkům, a měl proto mezi nimi i odpovídající autoritu. F.A.Hering díky svým zásluhám obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa, řád železné koruny III.třídy a důstojnický řád Rumunské koruny. F.A.Hering se roku 1908 ve věku 55 let vzdal z důvodu zdravotních problémů funkce ředitele, ale zůstal i nadále prokuristou a členem rodinné rady Ringhofferů. Zemřel v Mariánských Lázních dne 30. srpna 1910 ve 23:00 hodin, ve věku pouhých 57 let na srdeční mrtvici. Pohřeb měl 3. září 1910 v basilice sv. Václava na Smíchově, jeho hrob je na hřbitově na Malvazinkách.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: