Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875842 obálek a 866247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Homolka, Jaromír

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Homolka, Jaromír
Rok: 1926-2017
Oblast působnosti: historici umění, vysokoškolští učitelé

Biogr./Hist. údaje: Narozen 16. 5. 1926 ve Zvolenu (Slovensko), zemřel 28. 5. 2017. Prof., PhDr., historik středověkého umění. Zaměřuje se na české a evropské středověké sochařství a architekturu.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jaromír Homolka

Profesor PhDr. Jaromír Homolka (* 16. května 1926 Zvolen) je významný český historik umění, zabývající se českým a evropským gotickým uměním.Ve svém badatelském odkazu navazuje především na působení Alberta Kutala. Jeho oblasti zájmu je proto pochopitelně sochařství tzv. krásného slohu, ale také šířeji parléřovské sochařství jako takové. Vedle tohoto zájmu se věnuje také českému pozdněgotickému sochařství a gotickému sochařství obecně. V minulosti se podílel na výstavách a katalozích českého a slovenského gotického umění, napsal monografii věnovanou Mistru Pavlu z Levoče, věnoval se i dílu Albrechta Dürera. Mnoho let pedagogicky působí na katedře dějin umění filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, v posledních letech přednáší také na katedře dějin křesťanského umění KTF UK.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: