Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907057 obálek a 877612 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hrozný, Bedřich

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Hrozný, Bedřich
Rok: 1879-1952
Oblast působnosti: orientalisté, knihovníci, filologové, vysokoškolští učitelé

Biogr./Hist. údaje: Narozen 6.5.1879 v Lysé nad Labem, zemřel 12.12.1952 v Praze, prof., PhDr., orientalista, klínopisec, rozluštitel chetitštiny; vysokoškolský učitel klínopisného bádání a dějin starého Orientu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, děkan fakulty (1926-1927), rektor Univerzity (1939-1940), člen České akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk, zakladatel časopisu Archiv orientální (1929), účastník archeologických výzkumů na Blízkém východě; badatelsky se věnoval především Malé Asii a starověké Mezopotámii, ale i starověkému Egyptu, Krétě a Indii.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Bedřich Hrozný

Prof. PhDr. Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem – 12. prosince 1952 Praha) byl český klínopisec a orientalista, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů (1917) a položil tak základy oboru chetitologie. Na Filozofické fakultě UK v Praze založil a řídil Seminář pro klínopisné badání a dějiny starého Orientu, v letech 1926–1927 byl děkanem Filozofické fakulty UK a v letech 1939–1940 rektorem UK, který se odvážně postavil německým vojákům zasahujícím proti českým studentům na půdě Právnické fakulty UK.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: