Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119427 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Janáček, Josef

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Janáček, Josef
Rok: 1925-1994

Biogr./Hist. údaje: Narozen 9.10.1925 v Hulíně, zemřel 20.10.1994 v Praze. PhDr., CSc., historik, práce v oboru.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Josef Janáček

PhDr. Josef Janáček, CSc. (9. října 1925 Hulín – 20. října 1994 Praha) byl český historik a pedagog, který se specializoval především na novověké dějiny Českých zemí. V letech 1945–1949 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Souběžně studoval i Státní archivní školu v Praze, kterou dokončil v roce 1948. Po studiích pracoval jako archivář v Archivu hl. města Prahy a od roku 1956 jako vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV. K jeho nejvýznamnějším pracím patří monografie věnované Rudolfu II. (Rudolf II. a jeho doba), Albrechtu z Valdštejna (Valdštejn a jeho doba) a českým dějinám 1. poloviny 16. století (České dějiny : Doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl 1.+2.).

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: