Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Janouch, František

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Janouch, František
Rok: 1931-

Biogr./Hist. údaje: Narozen 22.9.1931 v Lysé nad Labem. Jaderný fyzik, autor vědeckých a vědecko-populárních publikací, práce o Číně. Od roku 1968 v emigraci, představtiel Nadace Charty 77, překladatel české literatury do severských jazyků.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

František Janouch

RNDr. František Janouch, CSc., Dr. a Prof. h. c. dvou ukrajinských universit (* 22. září 1931 Lysá nad Labem) je český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident a zakladatel Nadace Charty 77, jíž je také předsedou. Ještě jako středoškolský student vstoupil v roce 1948 do KSČ, odkud byl v době normalizace vyloučen a zbaven státního občanství.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: