Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kratochvíl, Stanislav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Kratochvíl, Stanislav
Rok: 1932-

Biogr./Hist. údaje: Narozen 25. 8. 1932 v Brně. Prof., PhDr., CSc., psycholog, publikace z oboru.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Stanislav Kratochvíl

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (* 25. srpna 1932, Brno) je český klinický psycholog. Zabývá se především psychoterapií, zejména neuróz, hypnózou a sexuální terapií.Vystudoval FF MU, poté nastoupil jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde pracuje dodnes (2011). Zasloužil se na počátku 70. let o otevření psychoterapeutického oddělení, které navázalo na tradici středočeské lobečské komunity (18b, podle čísla oddělení v kroměřížské léčebně).Komunitní systém s využitím psychodramatu a psychogymnastiky byl určitým ostrovem svobody v tehdejším bolševickém Československu. Umožnil stáž celé řadě psychologů, ovšem v roli pacientů, tedy "na vlastním preparátu, na vlastní kůži." Tedy jako pacientů.Kroměřížská komunita se věnovala především léčení neurotických poruch.Poznamenejme, že otevření oddělení pro pacienty předcházel intenzivní psychoterapeutický program, resp. training pro personál - který byl rovněž součástí budoucí kroměřížské komunity na oddělení 18b.Zavedl rovněž párovou sexoterapii, podstatně ovlivněnou terapeutickým systémem Masterse a Johnsonové, za jeho časů byli manželé, resp. partneři hospitalizováni v tzv. Zelených domcích, aby se mohli věnovat intenzivní párové sexoterapii.Z tehdejší doby pochází učebnice Základy psychoterapie, která s učebnicí prof. Jiřiny Knoblochové představovala jednu z mála knih o psychoterapii, zvláště poté, kdy prof. Jiřina Knoblochová emigrovala. Vychoval celu řadu žáků, kupř. Alenu Plhákovou, jež na jeho pedagogické dílo navazuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.Vedle toho přednáší na MU a UP, publikuje a vede uznávané kurzy hypnoterapie, resp. hypnózy a terapie sexuálních dysfunkcí, které pořádá v léčebně. Jeho kniha „Sexuální dysfunkce“, která už vyšla v mnoha vydáních, fundovaně spojuje všechny aspekty diagnostiky a léčby sexuálních dysfunkcí. V roce 2002 mu byla olomouckou univerzitou udělena Cena Františka Palackého za celoživotní dílo v oblasti klinické psychologie.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: