Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kuncíř, Ladislav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Kuncíř, Ladislav
Rok: 1890-1974

Biogr./Hist. údaje: Narozen 14. 9. 1890 v Žitovlicích u Jičína, zemřel 5. 6. 1974 v Praze. Nakladatel, redaktor, editor sborníků a korespondence bratří Mrštíků, memoáry.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Ladislav Kuncíř

Ladislav Kuncíř (14. září 1890, Žitovlice – 5. června 1974, Praha) byl český nakladatel v období mezi světovými válkami. Edice, které vydával, se vyznačují vzornou a při tom jednoduchou úpravou grafickou a velmi dobrým tiskem. Vydával básnická a literární díla jak klasiků tak začínajících literátů. Zvláštní pozornost pak věnoval církevním myslitelům, bohoslovcům a českému baroknímu písemnictví.Ladislav Kuncíř miloval českou řeč a její krásu a tak zasvětil svůj život knize, pro knihu trpěl a zemřel. Kuncířovo nakladatelství bylo významným kulturním činitelem, ne sice rozsahem, ale nesporně kvalitou díla. Jeho devizou bylo vydávat jen díla hodnotná, protože považoval obohacení národní kultury za čestnější a přednější než obohacení vlastní. Výrazem těchto snah bylo i heslo, které si zvolil do znaku, když se osamostatnil a založil vlastní nakladatelství. Všechny knihy jím vydané nesou znak kozoroha ve skoku s nápisem Non deserit alta - neopouští výšiny.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: