Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Macura, Vladimír

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Macura, Vladimír
Rok: 1945-1999
Oblast působnosti: literární vědci, literární kritici, spisovatelé, překladatelé, editoři

Biogr./Hist. údaje: Narozen 7. 11. 1945 v Ostravě, zemřel 17. 4. 1999 v Praze. PhDr., CSc., literární vědec a kritik, literární a sémioticky orientované práce, beletrista, překladatel z estonštiny, pořadatel výborů z estonských básníků a z poezie P. Bezruče.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Vladimír Macura

Vladimír Macura (7. listopadu 1945 v Ostravě – 17. dubna 1999 v Praze) byl český spisovatel, literární vědec a kritik. Překládal z estonštiny a uspořádával výbory z estonských básníků a z poezie Petra Bezruče. V roce 1998 obdržel Státní cenu za literaturu za Guvernantku a Český sen. Ve svém literárně-historickém bádání se zabýval zejména dobou českého národního obrození a jeho mýty. V letech 1993-1999 byl ředitelem Ústavu pro českou literaturu AV ČR.Vladimír Macura byl iniciátorem a patřil k zakládajícím členům Baltského svazu, v době komunistické diktatury ilegální organizace sdružující přátele pobaltských národů, okupovaných Sovětským svazem (předchůdce dnešního Česko-estonského klubu).

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: