Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mocker, Josef

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Mocker, Josef
Rok: 1835-1899
Oblast působnosti: architekti, restaurátoři

Biogr./Hist. údaje: Narozen 22. 11. 1835 v Cítolibech u Loun, zemřel 16. 1. 1899 v Praze. Architekt, restaurátor, člen České akademie výtvarných umění. Práce v oboru, publikoval též německy.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Josef Mocker

Josef Mocker (22. listopadu 1835, Cítoliby – 16. ledna 1899, Praha) byl český architekt a restaurátor.Studoval na střední škole v Litoměřicích a v Praze. Pokračoval v Praze na Vysoké škole technické a na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Byl žákem van der Nülla a Siccardsburga, od kterých přešel do ateliéru k F. Schmidtovi (1864–1869), kde se podílel jako žák mj. na restauraci vídeňského svatoštěpánského kostela. Již v této době zahájil přípravy plánů na rekonstrukci hradu Karlštejn. Později se vrátil do Čech, do Děčína, kde realizoval stavbu hrobky rodiny Thunovy. Ve službách hraběte Thuna zůstal i potom a současně působil jako učitel stavitelství a kreslení na hospodářské škole v Libverdě. Od roku 1872 pracoval ve svatovítské huti a dne 17. května 1873 byl jmenován stavitelem dómu, jako nástupce zemřelého architekta Josefa Krannera.Byl členem České akademie věd a umění, projektoval novostavby a podílel se na mnoha dostavbách a obnovách významných chrámů a hradů. Patřil k nejvýznamnějším představitelům neogotiky. Byl příznivcem puristického přístupu v restaurování památek. K jeho přednostem patřilo zpracování kvalitní dokumentace ke každé restaurované stavbě. Jeho restaurátorské práce ovšem již jeho současníci často kritizovali pro odklon od původního charakteru staveb. Ze svých zkušeností Josef Mocker sepsal několik publikací o problematice restaurování památek.Jeho manželka Frantíška pocházela ze starého rodu Teisingerů, který přišel do Prahy ze Štýrska v roce 1736. Teisingerové vlastnili v Karlíně stavební parcely tzv. zahrady. Ve svém domě, kde dnes stojí Masarykovo nádraží v Dlážděné ulici, provozovali od roku 1819 divadlo.[zdroj?]

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: