Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pletzer, Karel

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Pletzer, Karel
Rok: 1922-2002

Biogr./Hist. údaje: Narozen 7. 6. 1922 v Českých Budějovicích, zemřel 12. 7. 2002 tamtéž. PhDr., CSc., historik, výkonný redaktor Jihočeského sborníku historického a předseda redakční rady Výběru, časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech, autor vlastivědných prací z Českobudějovicka.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR


Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: