Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Procházka, Jan Svatopluk

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Procházka, Jan Svatopluk
Rok: 1891-1933

Biogr./Hist. údaje: Narozen 13.5.1891 v Praze, zemřel 30.1.1933 v Praze. PhDr., docent Vysoké školy zemědělské, přírodovědec, památkář, historik přírodních věd, práce z oborů.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jan Svatopluk Procházka

PhDr. Jan Svatopluk Procházka (13. května 1891 v Praze – 30. ledna 1933) byl český přírodovědec, vizionář ochrany přírody a vysokoškolský pedagog, který se věnoval ochraně krajiny, domoviny, památných stromů a hub. Přes svůj krátký život vydal řadu odborných publikací v širokém spektru oborů, kterým se věnoval: Byl vedoucím I. oddělení Národního muzea v Praze, člen Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech, člen International Comittee for Bird Protection (v New Yorku), tajemník ústředního výboru Masarykovy akademie práce, člen Československé akademie zemědělské, jednatel Svazu okrašlovacího a ochranářského, redaktor časopisu Krása našeho domova, lektor literatury a zákonodárství ochrany přírodních památek na Univerzitě Karlově, docent ochrany přírody na Vysoké škole technické v Praze aj.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: